Menu

Thea Steens minnefond

Thea Steens minnefond skal bidra til at flest mulig unge kvinner unngår livmorhalskreft og får gode framtidsmuligheter.

Kontonr: 1503.79.72816

Pengene kanaliseres til Kreftforeningen.


VEDTEKTER FOR THEA STEENS MINNEFOND sept 16 Stiftelsesdokument for Thea Steens Minnefond sept 16